Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
I Kalmar Södra IF är alla välkomna!
Vi erbjuder verksamhet för pojkar, flickor och funktionshindrade, i fotboll, rugby och innebandy.

I Kalmar Södra erbjuder vi glädje och utveckling för alla som deltar. Vi vill få människor att växa såväl på plan som utanför. Hos oss ska alla få chansen att uppleva glädjen med lagidrott oavsett om man bara vill spela med sina kompisar, eller satsa mot eliten i sin idrott. Vi planerar och organiserar vår verksamhet så att barn och ungdomar ska kunna hålla på flera olika idrotter längre upp i åldrarna. 
Vi står för:
Utbildade ledare
Alla ledare i föreningen erbjuds fortlöpande att kostnadsfritt utbilda sig inom barn- och ungdomsidrottens alla områden. Ambitionen är att vi ska ha välutbildade ledare, och därmed välutbildade spelare. Vi rekommenderar max 8 spelare per ledare.
 • Våra aktiviteter genomsyras av glädje och kamratskap.
 • I vår förening ska det finnas plats för ungdomar som vill spela fotboll oavsett nivå, talang eller ambition.
 • Individuell utveckling och skapande av lagkänsla ska gå hand i hand.
Respekt & Stolthet
 • Vi uppträder alltid med respekt mot domare, medspelare, motståndare och deras anhöriga.
 • Både spelare och deras föräldrar respekterar föreningens ledare, genom att acceptera deras beslut och värdesätter deras insats för spelare och förening
 • Vi ska stå för "fair play".
 • I vår förening bidrar spelare, ledare och föräldrar till att skapa stolthet och att aktivt och ansvarsfullt framföra sina idéer och förbättringsförslag.
 • Vår stolthet bygger på oss själva. Spelare, ledare och föräldrar, ska vara goda föredömen och tar alltid ansvar för vårt eget agerande och beteende.
Delaktighet & Socialt ansvar
 • I vår förening finns det alltid plats för de som vill bidra med en personlig insats eller med sitt engagemang.
 • Vi strävar alltid efter öppenhet och dialog i frågor som kan bidra till en bättre verksamhet.
 • Vi ska sträva efter bra samverkan med andra föreningar, skola och kommun.
 • Vi sätter alltid barnens och ungdomarnas bästa först, framför allt när det gäller trygghet och säkerhet.
 • Vi har nolltolerans när det gäller kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld.

Alla lag gör inte lika
Det tillkommer en mängd aktiviteter som kan se lite olika ut från år till år och som kan skilja sig mellan lagen. 

Föreningen genomför specialarrangemang för den riktigt fotbollsintresserade, såsom skolsamarbeten, olika tema- och lagträningar, individuella pass, resor, träningsläger mm.

Utifrån de olika lagens egna förutsättningar och ambitionsnivåer bestäms årsplaneringen av ledarna för respektive lag. Varje lag har på sig själva att finansiera sina respektive verksamheter. 

Närvaro

Vi vill att alla spelare i Kalmar Södras IF ska delta i den verksamhet vi bedriver. Som spelare förväntas du att delta i alla lagets träningar, i match eller i annan planerad aktivitet eller att du meddelar din frånvaro i förväg. Att vara spelare i Kalmar Södra är frivilligt, men du förväntas när du själv valt att vara en del av vårt lag, att du göra ditt bästa för laget genom att delta i alla aktiviteter.

 

Det finns flera nackdelar, både för laget, som för de individuella spelarna att ha en bristfällig närvaro. Målet med vår verksamhet är att utveckla spelare och lag så långt vi kan och när enskilda spelare missar många träningstillfällen blir skillnaden i kunnande och spelmognad mellan spelarna så påtaglig att vi får nivåanpassa träningarna.

 

Vi erbjuder regelbundet Open Gym för spelare som vill finslipa detaljer i sitt spel och som vill komma ikapp i olika moment och på olika övningar. Alla över 12 år är välkomna till Open Gym.

 

Till giltig frånvaro räknas skolarbete, sjukdom, resa, eller träning i annan idrott i enlighet med Samsyn Småland.


Nivåanpassning
Vår ambition är att vi ska låta så många som möjligt utnyttja den möjligheten och spela så länge som möjligt i alla idrotter, därför nivåanpassar vi träningen mer och mer ju äldre spelarna blir. Under träningar med nivåanpassning blandas övningar för samtliga spelare med nivåanpassade övningar. Truppen delas därefter in i grupper som baseras efter kunnande och spelmognad. Vi kan på så sätt genomföra träningar med olika svårighetsgrader.

Notera vidare att Kalmar Södra IF är en ideell förening som står och faller med de ideella insatser som görs under året, framförallt av alla våra ledare och er föräldrar.

Vi är en del av samsyn Småland
Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Samsyn Småland utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. 

Högsäsonger
Fotboll: april – september
Handboll: oktober – mars
Bandy:  oktober – mars
Basket  oktober – mars
Futsal: oktober – mars
Ishockey: oktober – mars
Innebandy: oktober – mars
  
Riktlinjer 
 • Idrotten som har högsäsong spelas klart.
 • Varje idrott får erbjuda träningar året om i sin idrott. Träningarna som ligger utanför idrottens högsäsong är främst för barn och ungdomar väljer att utöva en idrott. 
 • Det får inte finnas krav eller förväntningar på att barn och ungdomar som är aktiva i två eller flera idrotter ska delta på träningarna för den idrott som har lågsäsong.
 • Cuper och träningar som anordnas av idrott i lågsäsong och krockar med idrott i högsäsong prioriteras efter följande: 
 • Cuper – Högsäsongsidrotten har förtur. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare 

 • Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är bra att träna högsäsongsidrotten när det krockar. 

 • Träning i annan idrott accepteras som träning inför cup. 

Förälder och ledare 
Det är viktigt att förälder och ledare har kunskap om Samsyn Småland. Vår önskan och förhoppning är att föräldrar och ledare skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen kan utöva flera idrotter samtidigt. Föräldrar och ledares förhållningssätt och attityd gör skillnad i barns och ungdomars idrottande. 
Vad förväntas av mig som förälder/vårdnadshavare
Kalmar Södra IF bygger sin verksamhet på att alla hjälps åt. 
Föreningen drivs på ideell basis och det är föräldrar och vårdnadshavare som ser till att vi kan ha vår verksamhet för barn och ungdomar. 
Ju fler vi är desto lättare och roligare blir det. Utan engagerade föräldrar så finns det ingen förening. 

Idag är det föräldrar och vårdnadshavare som sitter i föreningens styrelse, som arbetar med hemsida, sociala medier, marknad och sponsring, tränare för lagen, chaufförer till bortamatcher etc.

Det är med andra ord ett stort ansvar som följer föräldrar och vårdnadshavare när ni väljer att ha just era barn och ungdomar i Kalmar Södra IF. 

 • Ni inspirerar och motiverar ert/era barn
 • Ni följer föreningens måldokument
 • Ni tar aktivt del av information som ges ut via hemsida, mobilapp och e-post
 • Ni svarar på kallelser och utskick som kommer från föreningen
 • Ni verkar för att ert/era barn fullföljer påbörjad säsong
 • Ni medverkar aktivt vid klubbens olika arrangemang så som matcher, läger och möten
 • Ni är fullkomligt överens om att det är tränaren som bestämmer 
 • Ni avstår från alkohol och droger när ni representerar föreningen som funktionär vid match eller träning.
 • Ni är medvetna om att barnen och föreningen utvecklas bäst genom en aktiv samverkan mellan förening och vårdnadshavare.
 • Ni ser till att det finns en lagledare i laget
 • Ni kör till lagets bortamatcher (ca 15/säsong och lag)
 • Ni hjälper till att sälja fika till hemmamatcher och lotter motsvarande för att finansiera lagets kostnader.