Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Fogis förstagångslicensiering 15 år (fotboll & futsal)
Föreningen ska, innan förstagångslicensiering meddelas Folksam, inhämta spelarens och, om spelaren är under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.

Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg från 15 år för att licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en eventuellt ny förening kan förstagångslicensiera spelaren. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning. 
StFF

Vilka behöver licens?

Enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser måste alla spelare ha en spelarlicens från och med det år man fyller 15 år för att få spela fotboll i en förening.


Hur bär man sig åt för att få licens?

När spelaren bestämt sig för vilken klubb man vill tillhöra så kommer en representant för klubben att be spelaren och spelarens föräldrar/målsmän att skriva under ett intyg som ger klubben rätt att ansöka om en spelarlicens för spelaren. Observera att för att intyget ska vara giltigt måste spelarens föräldrar/målsmän också skriva under intyget. Efter att intyget är undertecknat skall föreningen föra in uppgifterna i Fogis (Fotbollens gemensamma informationssystem). Det undertecknade intyget ska inte sändas in utan förvaras hos klubben. Intyget ska kunna uppvisas för Svenska Fotbollförbundet om så krävs.Spelaren får ingen personlig licens utan uppgiften att licensen är giltig förvaras hos föreningen.


När ska licensen vara klar?

För att spelaren ska få representera föreningen i serie- eller cupmatch måste spelaren ha licens. Det innebär att spelarens licens ska vara klar i samband med föreningens första tävlingsmatch för säsongen och då absolut senast tre dagar efter matchen.


Hur länge gäller licensen?

Licensen gäller för ett år i taget under perioden 1/4 - 31/3. Licensen förlängs med ett år i taget och förening och spelare avgör tillsammans om licensen ska förlängas. Inget nytt intyg behövs för att förlänga licensen. 


Vad innebär det för spelaren att ha en licens?

En spelare som har licens får delta i tävlingsmatcher i fotboll. Observera att spelaren enbart får spela matcher i den förening som spelaren har licens hos. 


Vad händer om spelaren vill byta klubb?

Om spelaren vill byta klubb krävs att spelaren, den gamla och den nya föreningen skriver på Svenska Fotbollförbundets övergångsblankett.
Licensen flyttas automatiskt över till den nya föreningen när Svenska Fotbollförbundet har godkänt övergången. Om föreningarna är överens om att spelaren får byta klubb kan spelaren bli spelklar för sin nya förening efter en vecka. Om föreningarna inte kan komma överens får spelaren byta klubb i nästkommande frimånad (under förutsättning att spelaren inte är kontraktsbunden). Spelaren har då rätt att spela kvar i sin gamla förening fram till dess spelaren blir spelklar för sin nya klubb. Föreningarna kan ta upp nya diskussioner när som helst och om man kommer överens om klubbytet kan spelaren bli spelklar för sin nya förening med omedelbar verkan.


Hur ser spelarens försäkringsskydd ut?

Alla spelare som har licens är automatiskt försäkrade i enlighet med de särskilda villkor som gäller för skador m.m. som spelare kan drabbas av i samband med deras fotbollsaktiviteter. Föreningen betalar in en lagförsäkringsavgift när man anmäler laget till serien. Försäkringen (som kan betraktas som en relativt enkel basförsäkring) gäller för alla spelare som deltar i laget såväl i matcher som på träningar, vid resor till och ifrån matcher eller träningar, såväl i Sverige som utomlands. 


Om ni vill ha mer information om gällande försäkringsvillkor kan ni vända er till er förening eller till Folksams Idrottsenhet, tel. 08 - 772 87 10/40. 


Övrig information om bl a hur ett intyg kan se ut?

För ytterligare information om licenser eller spelarövergångar, kontakta Svenska Fotbollförbundets licens- och övergångsgrupp på telefonnummer 08-735 95 70/80.

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen


Information_till_spelare_och_m_lsman_om_licens_15__r.pdf »

Licensintyg_fr_n_15__r.pdf »